Din Eğitimi Makaleler Bibliyografyası

2008-12-30 21:00:01
 1. “Din Görevlilerinin Mesleki Tutum ve Motivasyon Düzeylerini Etkileyen Bazı Faktörler”,Mevlüt Kaya- Bayramali NAZIROĞLU, OMÜİFD, sy. 26/27, 2008, ss. 25-53..
 2. “İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programında Vatandaşlık Eğitimi”, Bayramali NAZIROĞLU, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 2, ss. 73-95.
 3.  “1838-1920 Yılları Arasında Örgün Eğitim'de Kullanılan Dini ve Ahlâkî Bilgi İçeren Üç Ders Kitabına Eleştirel Bir Yaklaşım” Yurdagül MEHMEDOĞLU, İAD, c. 14, sy. 3/4, Ankara 2001, s. ?
 4. “1940’lı Yıllardan Bugüne Türk Gençliğinin Dini Değerleri”, Mehmet Rami AYAS, DEÜİFD, sy. 7, İzmir 1992, s. 7-11.
 5. “1999-2000 Öğretim Yılında Fakültemize Gelen 1. Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Mehmet Emin AY, UÜİFD, sy. 9, Bursa 2000, s. 227-244.
 6. “25. Yılında Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi”, Mustafa ÖCAL, UÜİFD, sy. 9, Bursa 2000, s. 3-106.
 7. “AB'ye Giriş Sürecinde Orta Öğretimde Diğer Dinlerin Öğretimi İle İlgili Diğer Öğrencilerin Düşünceleri”, Hüseyin YILMAZ, CÜİFD, c.7, sy. 2, Sivas 2004, s. 101-128.
 8. “Ahlâk İle Eğitimin Alâkası”, Hüseyin Emin SERT, FÜİFD, sy. 2, Elazığ 1997, s. 113-118.
 9. “Ahlâk Terbiyesinde Dini Hikâyeler”, Beyza BİLGİN, DEAD, sy. 1, İstanbul 1994, s. 51-74.
 10. “Ahlâkî Konuların Öğretiminde Örnek Olay İncelemesi Yöntemi”, Süleyman AKYÜREK, Tabula Rasa, sy. 9, Isparta 2003, s. 239-254.
 11. “Ahmet Hamdi Akseki'ye Göre Cami Ortamında Din Eğitimi”, İlhan YILDIZ, DEAD, sy. 5, İstanbul 1998, s. 155-168.
 12. “Aile İçi İletişimin Çocuğun Dinsel Gelişimine Etkisi”, Halil APAYDIN, OMÜİFD, sy. 12-13, Samsun 2001, s. 319-338.
 13. “Aile Ortamında Yerine Getirilen İbadetlerin Çocuk Üzerindeki Etkileri”, Mehmet Emin AY, DEAD, sy. 1, İstanbul 1994, s. 163-170.
 14. “Ailede Anne Baba Tutumlarının Çocuğun Kişilik ve Benlik Gelişimindeki Rolü”, Mevlüt KAYA, OMÜİFD, sy. 9, Samsun 1997, s. 193-204.
 15. “Ailede Çocuk Eğitimi ve Lokman Hekim'in Nasihatlerinin Düşündürdükleri”, M. Zeki DUMAN, DİD, c. 27, sy. 3, Ankara 1990, s. 103-116.
 16. “Ailede Çocukların Dini ve Ahlâkî Eğitimlerinde Karşılaşılan Problemlerin Baslıca Sebepleri ve Çözüm İçin Bazı Teklifler”, Mustafa ÖCAL, DEAD, sy. 3, İstanbul 1996, s. 187-206.
 17. “Ailede Din Eğitimi”, Halis AYHAN, DİD, c. 10, sy. 114-115, Ankara 1971, s. 409-413.
 18. “Akademik İslâm Üniversitesi”, Musa CARULLAH, İslâmiyat, c. 6, sy. 1, Ankara 2003, s. 185-194.
 19. “Aktif Öğretim Yöntemlerinden Buldurma (Sokrates) Yöntemi”, Mehmet Zeki AYDIN, CÜİFD, 5/1, Sivas 2001, 55-80.
 20. “Alman Okullarında İslâm Din Öğretimi”, Klaus GEBAUER, (çev. Beyza Bilgin), AÜİFD, sy. 43/1, Ankara 2002, s. 263-292.
 21. “Almanya Federal Cumhuriyetinde Türk Çocuklarına İslâmî Din Dersi Geliştirme Çalışmaları”, Beyza BİLGİN, AÜİFD, sy. 30, Ankara 1988, s.143-154.
 22. “Almanya'da Din Eğitimi”, İrfan BAŞKURT, İÜİFD, sy. 4, İstanbul 2002, s. 109-138.
 23. “Almanya'da Türk-İslâm Kültür Merkezleri: Câmiler”Cemal TOSUN, İAD, c. 6, sy, 3, Ankara 1992, s. 173-180.
 24. “Amerika'daki Kudüs’ü Kurmak İçin: Mormonlar’da Din ve Değerler Eğitimi”, Yasin AKTAY, DED, c. 1, sy. 3, İstanbul 2003, s. 27-64.
 25. “Ankara İlâhiyat Fakültesi Kuruluş ve Tarihçesi”, Münir KOŞTAŞ, AÜİFD, sy. 31, Ankara 1989, s. 1-28.
 26. “Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (Dünü Bugünü)”, Münir KOŞTAŞ, AÜİFD, Özel Sayı (Cumhuriyet’in 75. Yıldönümüne Armağan), Ankara 1999, s. 141-184.
 27. “Arap Olmayanlara Arapça Öğretiminde Dil Laboratuvarlarının Hedefleri: Beklentiler ve Gerçekleşenler”, Enver Tahir RIZA, sy. DEÜİFD, 5, İzmir, 1989, s. 107-125.
 28. “Arapça Öğrenim ve Öğretimde İnternet İmkânları”, Ahmet BOSTANCI, SAÜİFD, sy. 3, Sakarya 2001, s. 303-312.
 29. “Arapça Öğretimi Konusunda Esas Alınacak Hususlar”, Nasuhi Ünal KARAASLAN, DÖD, sy. 30, Ankara 1991, s. ?.
 30. “Arapça Öğretiminde Modüler Yöntem İle Geleneksel Yöntemin Karşılaştırılması (FÜ İlâhiyat Fakültesi Örneği)”, Tahsin DELİÇAY, HÜİFD, sy. 7, Şanlıurfa 2001, s. 89-112.
 31. “Arapçayı Nasıl Öğretelim?”, Mehmet Zeki AYDIN, DÖYY, İstanbul 2000, s. 53-68.
 32. “Asalet”, Amiran Kurttan BİLGİSEVEN, DEAD, sy. 12, İstanbul 2003, s. 7-28.
 33. “Asr Süresinde İnsanlığın Kurtuluş İlkeleri”, Mehmet SOYSALDI, Tasavvuf, sy. 5, Ankara 2001, s. 63-74.
 34. “Aşınan Kimlikler, Dağılan Kişilikler, Benlik, Kimlik ve Kişilik Bozuklukları Üzerine Kültürel Bir Okuma”, Kemal SAYAR, Divan, sy. 13, İstanbul 2002, s. 261-293.
 35. “Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde İslâm Mezhepleri Tarihi Öğretimi”, M. Saffet SARIKAYA, SDÜİFD, sy. 7, Isparta 2000, s. 73-82.
 36. “Avrupa Ülkelerinde Yasayan Türk İsçi Çocuklarının Kimlik Problemi ve Çözümü İçin Bazı Teklifler”, Mehmet Emin AY, UÜİFD, sy. 7, Bursa 1998, s. 207-224.
 37. “Avusturya İslâm Diyanet Teşkilatı, Din Dersi Öğretmenleri ve Din Görevlileri”, Mustafa TAVUKÇUOĞLU, SÜİFD, sy. 5, Konya, 1994, s. 231-260.
 38. “Avusturya ve Türkiye'deki İlâhiyat Yüksekokulları Üzerine Bazı Düşünceler”, Mustafa TAVUKÇUOĞLU, SÜİFD, sy. 4, Konya 1991, s. 169-180.
 39. “Başkalarının Dünya Görüşlerini Anlama: Din Eğitiminde Yorumlayıcı Yaklaşımlar, Robert JACKSON, (çev. İbrahim Kapaklikaya), DED, c. 1, sy. 3, İstanbul 2003, s. 189-215.
 40. “Belçika Okullarında İslâm Dersleri ve Öğretmenleri”, Mustafa TAVUKÇUOĞLU, DEAD, 7, İstanbul 2000, s. 77-142.
 41. “Belçika'da İlk ve Orta Öğretimde Din ve Ahlâk Öğretimi”, Mehmet Zeki AYDIN, CÜİFD, sy. 3, Sivas 1999, s. 101-148.
 42. “Belçika'da İlk ve Orta Öğretimde Okutulan İslâm Din Dersi Programları”, Mehmet Zeki AYDIN, CÜİFD, sy. 7/1, Sivas 2003, s. 85-100.
 43. “Belçika'da İslâm Din Eğitimine Genel Bir Bakış”, Mustafa TAVUKÇUOĞLU, DEAD, sy. 3, İstanbul 1996, s. 207-224.
 44. “Beyanü'l Hak'ta Ulema, Siyaset ve Medrese”, Ramazan BOYACIOĞLU, CÜİFD, 2, Sivas 1998, s. 51-92.
 45. “Bilgi Toplumunda Öğretmenlerin Bilgi Liderliği Rolündeki Değişmeler”, Bilal YILDIRIM, FÜİFD, sy. 4, Elazığ 1999, s. 221-232.
 46. “Bilgisayar Destekli Din Eğitimi”, Aşkın ASAN, DEAD, sy. 7, İstanbul 2000, s. 193-206.
 47. “Bilgisayar Destekli Teknolojinin Görsel Sınıf Projesinde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisine Uygulanabilirliği”, Osman TAŞTEKİN, DEAD, sy. 12, İstanbul 2003, s. 179-198.
 48. “Bir Eğitim Kurumu Olan: Eyüp'te Hasan Hüsnü Pasa Tekkesi ve Vakfiyesi”, Hamit ER, Tasavvuf, sy. 11, Ankara 2003, s. 139-150.
 49. “Bir Eğitim Problemi Olarak Cinsiyet Eğitimi”, Erdoğan FIRAT, DEÜİFD, sy. 3, İzmir, 1986, s. 19-28.
 50. “Bir Eğitimci Olarak Zilî”, Abbas ÇELİK, EKEV, c. 1, sy. 3, Ankara 1998, s. ?
 51. “Bir Ekolojik Din Eğitimi Modeli: Batı Örneği”Mustafa KÖYLÜ, AAD, sy.21, s. ?
 52. “Bir Müderrisin Günlüğü: Osmanlı Biyografisine Yeni Bir Kaynak”, Madeline C.ZILFI, (çev. Hamit Er), DEAD, sy. 12, İstanbul 2003, s. 89-99.
 53. “Bir Toplumun Eğitim Felsefesinin Oluşmasında Din ve Ahlâkın Etkisi”, İhsan KURT, DÖD, sy. 35, Ankara 1992, s. 30-34.
 54. “Bursa İvazpaşa Medresesi Müderrisleri”, Salih PAY, UÜİFD, sy. 8, Bursa 1999, s. 247-264.
 55. “Cami Eğitimi”, Hasan ÇELİKKAYA, DİD, c. 29, sy. 2, Ankara 1993, s. 59-66.
 56. “Cehalet ve Tezahürlerine Karşı Din Eğitiminin Hedefleri”, Ahmet KOÇ, DEAD, sy. 5, İstanbul 1998, s. 99-128.
 57. “Cezaevi Din Görevlileri ve Yöneticilerine Göre Cezaevlerinde Din Eğitimi” Şuayip ÖZDEMİR, DBAD, c. 2, sy. 4, Samsun 2002, s. 1-19.
 58. “Cumhuriyet Dönemi Din Derslerinin İlkokul Programlarındaki Yeri”, Mustafa TAVUKÇUOĞLU, SÜİFD, sy. 6, Konya 1997, s. 147-168.
 59. “Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimine Genel Bir Bakış”, Halis Ayhan, AÜİFD, Özel Sayı (Cumhuriyet’in 75. Yıldönümüne Armağan), Ankara 1999, s. 237-254.
 60. “Cumhuriyet Dönemi İmam-Hatiplik ve Vaizlik”, Fahri KAYADİBİ, DEAD, sy. 6, İstanbul 1999, s. 145-180.
 61. “Cumhuriyet Döneminde Kur'an Kursları”, Cahit BALTACI, DEAD, sy. 6, İstanbul 1999, s. 181-186.
 62. “Cumhuriyet Döneminde Müftülükler”, Fahri KAYADİBİ, DEAD, sy. 7, İstanbul 2000, s. 143-192.
 63. “Cumhuriyet Döneminde Özel Eğitim Gerektiren Din Eğitimi”, Mustafa USTA, DEAD, sy. 6, İstanbul 1999, s. 105-112.
 64. “Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Din Eğitimi ve Öğretimi”, Mustafa ÖCAL, UÜİFD, sy. 7, Bursa 1998, s. 241-268.
 65. “Cumhuriyet Döneminde Yüksek Din Öğretimi”, Suat CEBECİ, AÜİFD, Özel Sayı (Cumhuriyet’in 75. Yıldönümüne Armağan), Ankara 1999, s. 227-236.
 66. “Cumhuriyet Öncesi Dönemde Yaygın Din Eğitimi Açısından Hutbeler”, Recai DOĞAN, AÜİFD, sy. 39, Ankara 1999, s. 491-534.
 67. “Cumhuriyet Öncesi Dönemde Yaygın Din Eğitimi Açısından Hutbeler”, Recai DOĞAN, DAD, c. 1, sy. 2, Ankara 1998, s. 5-52.
 68. “Cumhuriyetin 75. Yılında Din Eğitim Öğretiminde Yeni Hedefler”, Mehmet Sait YAZICIOĞLU, AÜİFD, Özel Sayı (Cumhuriyet’in 75. Yıldönümüne Armağan), Ankara 1999, s. 1-8.
 69. “Çağdaş Bir Din Eğitimi Teorisi Olarak Çoğulcu Din Eğitimi Modeli: Bati Örneği”, Mustafa KÖYLÜ, DAD, c. 6, sy. 17, Ankara 2003, s. ?
 70. “Çocuğun Aile Eğitiminde Hoşgörü”, Şuayip ÖZDEMİR, DİD, c. 33, sy. 1, Ankara 1997, s. 121-128.
 71. “Çocuğun Din Eğitiminde Ailenin Rolü”, Şuayip ÖZDEMİR, DEAD, sy. 9, İstanbul 2002, s. 113-132.
 72. “Çocuğun Dini Eğitim ve Öğretiminde Bilgisayarın Yeri ve Önemi”, Mehmet Akif KILAVUZ, UÜİFD, sy. 7, Bursa 1998, s. 373-378.
 73. “Çocuğun Dini Eğitiminde Kullanılan Bir Hadis ve Tahlili”, Mustafa ERTÜRK, Marife, c. 2, sy. 2, Konya 2002, s. 53-79.
 74. “Çocuğun Dini Kişiliğinin Gelişmesinde Aile Faktörü”, Ali Rıza AYDIN, EKEV, sy. 15, Erzurum 2003, s. 69-94.
 75. “Çocuğun Dini Şahsiyet Kazanmasında Ailenin Önemi”, Ali Rıza AYDIN, OMÜİFD, sy. 8, Samsun, 1996, s. 211-220.
 76. “Çocuğun Manevî Eğitimi”, Beyza BİLGİN, DÖD, sy. 6, Ankara 1986, s. 29-37.
 77. “Çocuğun Namaz Eğitimiyle İlgili Bir Hadisin Tahlilinin Tahlili”, Ahmet Tahir DAYHAN, Marife, c. 3, sy. 2, Konya, 2003, s. 29-58.
 78. “Çocuğun Şahsiyet Gelişiminde Ailenin Yeri ve Önemi Üzerine Bir İnceleme”, Bilal YILDIRIM, FÜİFD, sy. 2, Elazığ, 1997, s.119-136.
 79. “Çocuk Eğitimi”, Ali KAFKASYALI, EKEV, c. 1, sy. 1, Erzurum 1997, s.173-188.
 80. “Çocuk Eğitiminde Dini Motifler (Okul Öncesi Çağ)”, Mualla SELÇUK, DÖD, sy. 26, Ankara 1991, s. 32-52.
 81. “Çocuk Eğitiminde Dinî Motifler” Muallâ SELÇUK, İAD, c. 4, sy. 2, Ankara 1990, s. 105-117.
 82. “Çocuk ve Namaz”, Ali AKYÜZ, DEAD, sy. 10, İstanbul 2002, s.82-88.
 83. “Çocuklar Dini Kavramları Nasıl Anlarlar”, Donald RATCLIFF, (çev. Ali Rıza Aydın), OMÜİFD, sy. 10, Samsun, 1998, s. 159-170.
 84. “Çocuklarda Davranışların Şekillenmesinde Etkili Olan Faktörlere Teorik Bir Yaklaşım”, İsmail SAĞLAM, UÜİFD, sy. 10/2, Bursa 2001, s. 209-223.
 85. “Çocuklarımızın Duyguları ve Duaları”, Beyza BİLGİN, DEAD, sy. 2, İstanbul 1995, s. 69-78.
 86. “Çocukların Dini Kavramları”, R. VIANELLO-K. TAMMİNEN-D. RATCLIFF, (çev. İlhan Yıldız), DEAD, sy. 7, İstanbul 2000, s. 403-444.
 87. “Çocukluk Dönemi Ahlâk Gelişimi”, Mustafa KÖYLÜ, DEAD, sy. 12, İstanbul 2003, s. 69-87.
 88. “Çocukluk Dönemi Dini”, Neda ARMANER, AÜİFD, sy. 24, Ankara 1981, s. 175-185.
 89. “Çocukluk Döneminde Dini Sorular”, Mehmet Akif KILAVUZ, UÜİFD, sy. 7, Bursa 1998, s. 379-382.
 90. “Çocuklukta Din”, W. Houston CLARK, (çev. Adil Çiftçi-Murat Yıldız), DEÜİFD, sy. 10, İzmir 1998, s. 183-205.
 91. “Çocukta Din”, Antonie VERGOTE, (çev. Erdoğan Fırat), AÜİFD, sy. 22, Ankara 1978, s. 315-329.
 92. “Çocukta Dini İlginin Uyanışı ve Gelişmesi”, Habil ŞENTÜRK, DÖD, sy. 15, Ankara 1988, s. 53-59.
 93. “Çocukta Duygu ve Heyecan Eğitimi”, Mehmet TÜTÜNCÜ, DEÜİFD, sy. 4, İzmir 1987, s. 265-284.
 94.  “Çokkültürlü Din Eğitimi Modeli Geliştirmede İşlem Basamakları İçin Bir Deneme”, Nurullah ALTAŞ, DED, c. 1, sy. 1, İstanbul 2003, s. 19-42.
 95. “Darü'l-funün İlâhiyat Fakültesinden İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesine”, Hidayet AYDAR, İÜİFD, sy. 1, İstanbul 1999, s. 297-311.
 96. “Debatte Uber İslâmiche Pedagogik In Den 20. Jahihundert”, Beyza BİLGİN, AÜİFD, sy. 37, Ankara 1997, s. 67-72.
 97. “Değerler Üzerine Bazı Düşünceler ve Bir Erdem Tasnifi Denemesi”, Enver UYSAL, UÜİFD, sy. 12/1, Bursa 2003, s. 51-69.
 98. “DEÜ İlâhiyat Fakültesi Öğrencilerinin Arap Diline Karşı Davranış ve Tutumları”, Amal Ali MAHKZOUMI, DEÜİFD, sy. 5, İzmir, 1989, s. 349-368.
 99. “DEÜ İlâhiyat Fakültesi Öğrencilerinin Arapçaya Karşı Motivasyon ve Başarıları”, Amal Ali MAHKZOUMI, DEÜİFD, sy. 8, İzmir 1994, s. 393-412.
 100. “DİB Kronolojisi”, Mehmet BULUT, DİD, c. 34, sy. 1, Ankara 1998, s. 99-114.
 101. “DİB Teşkilat Tarihçesi (1924-1988)”, Nihat AYTÜRK-Yaşar ÇELİK-Enver ŞAHİNASLAN, DİD, c. 25, sy. 1, Ankara 1989, s. 31-66.
 102. “DİB'in Eğitim ve Yayın Hedefleri”, Ethem Ruhi FIĞLALI, DİD, c. 25, sy. 1, Ankara 1989, s. 91-95.
 103. “DİB'in Yaygın Din Eğitimi Görevi”, Mehmet BULUT, DİD, c. 35, sy. 4, Ankara 1999, s. 113-128.
 104. “Din Dersi Öğretmenliği ve Güçlükleri”, Beyza BİLGİN, AÜİFD, sy. 26, Ankara 1983, s. 259-263.
 105. “Din Dersi Öğretmenliği ve Güçlükleri”, Beyza BİLGİN, DÖD, s. 5, Ankara 1985, s. 78-81.
 106. “Din Dersinin Teolojik Temellerinin Yenilenmesi Üzerine”, Gabriel MORAN, (çev. Beyza BİLGİN), AÜİFD, sy. 41, Ankara 2000, s. 351-364.
 107. “Din Derslerinin Gelişimi ve Teorik Yapısı”, Mehmet Zeki AYDIN, DÖD, sy. 37, Ankara 1992, s. 55-60.
 108. “Din Derslerinin Zorunluluk Sorunu”, Hüseyin ATAY, DÖD, sy. 40, Ankara 1993, s. 16-22.
 109. “Din Eğitim ve Öğretim Üzerine Didaktik Araştırmalar”, Neda ARMANER, AÜİFD, sy. 8, Ankara 1960, s. 95-97.
 110. “Din Eğitim ve Öğretiminde Kavram ve Metotlar”, Giyasettin KAYA, DÖD, sy. 2, Ankara 1985, s. 23-29.
 111. “Din Eğitim ve Öğretiminin Karakteristiği”, Suat CEBECİ, DÖD, sy. 12-13, Ankara 1986, s. 31-35.
 112. “Din Eğitimi Açısından Dini Yaşantıların Gelenekleştirilmesi, Suat CEBECİ, HÜİFD, sy. 2, Urfa, 1996, s. 75-98.
 113. “Din Eğitimi Açısından Kur'an'da 'Tebşir' Kavramı”, Ahmet KOÇ, DEAD, sy. 4, İstanbul 1997, s. 159-184.
 114. “Din Eğitimi Biliminin Türkiye'de Bağımsız Bir Bilimsel Disiplin Olarak Doğuşu ve Gelişimi”, Nevzat Yaşar AŞIKOĞLU, DİD, c. 30, sy. 3, Ankara 1994, s. 85-92.
 115. “Din Eğitimi ve Öğretiminde Bir İletişim Yöntemi Olarak Hikâye”, YaşarFERSAHOĞLU, EKEV, sy. 16, Erzurum 2003, s. 121-130.
 116. “Din Eğitimi ve Öğretiminin Karakteristiği”, Suat CEBECİ; DÖD, sy. 13, Ankara 1987, s. 31-35.
 117. “Din Eğitimi ve Yaratıcılık”, Osman EĞRİ, DED, c. 1, sy. 2, İstanbul 2003, s. 69-92.
 118. “Din Eğitimi, Din Hizmetleri ve Din Bilimleri Araştırmalarının Koordinesi”, İsmail Lütfi ÇAKAN, DÖD, sy. 32, Ankara 1992, s. 8-12.
 119. “Din Eğitimi, Gençlik ve Kişilik”, Halil EKŞİ, GDDP, Ankara 2002, s. 153-182.
 120. “Din Eğitimi”, Neda ARMANER, DİD, 1961Yıllığı, Ankara 1961, s. 66-68.
 121. “Din Eğitiminde Aklin Yeri”, Bayraktar BAYRAKLI, DEAD, sy. 6, İstanbul 1999, s. 45-54.
 122. “Din Eğitiminde Cami Görevlileri Cemaat İletişiminin Önemi”, Hayati TETİK, DİD, c. 34, sy. 2, Ankara 1998, s. 99-108.
 123. “Din Eğitiminde Hedefler, Selahattin PARLADIR”, DEÜİFD, sy. 9, İzmir, 1995, s. 79-102.
 124. “Din Eğitiminde 'İhtimal' İlkesi”, Bayraktar BAYRAKLI, DEAD, sy. 1, İstanbul 1994, s. 1-20.
 125. “Din Eğitiminde Kavram Öğretimi”, Saadettin ÖZDEMİR, Tabula Rasa, sy. 9, Isparta 2003, s. 281-288.
 126. “Din Eğitiminde Metot”, Yakup ÜSTÜN, DİD, c. 9, sy. 96-97, Ankara 1970, s. 170-172.
 127. “Din Eğitiminde Örnekleme Metodu”, Celal KIRCA, DÖD, sy. 14, Ankara 1988, s. 26-30.
 128. “Din Eğitiminde Psikolojinin Önemi”, Neda ARMANER, AÜİFD, sy. 23, Ankara 1978, s. 215-220.
 129. “Din Eğitiminde Telkin Metodu”, Celal KIRCA, DÖD, sy. 16, Ankara 1988, s. 84-88.
 130. “Din Eğitiminde Yeni Yöntem Arayışları Sempozyumu”, Sönmez KUTLU, AÜİFD, sy. 43/1, Ankara 2002, s. 301-322.
 131. “Din Eğitiminin Bugünü ve Yarını”, Hamit TASÇI, DÖD, sy. 11, Ankara 1986, s. 16-20.
 132. “Din Eğitiminin Diğer Din Mensuplarına Karşı Tutumların Oluşumuna Etkisi”, Halit EV, DEÜİFD, sy. 17, İzmir, 2003, s. 253-273.
 133. “Din Eğitiminin Genel Eğitimdeki Yeri”, Beyza BİLGİN, AÜİFD, sy. 24, Ankara 1981, s. 469-483.
 134. “Din Eğitiminin Problemleri”, Abdullah ÖZBEK, DEAD, sy. 6, İstanbul 1999, s. 113-130.
 135. “Din Eğitiminin Psikolojik Esasları II”, Hüseyin PEKER, DİD, c. 21, sy. 2, Ankara 1985, s. 41-49.
 136. “Din Eğitiminin Psikolojik Esasları”, Hüseyin PEKER, DİD, c. 21, sy. 1, Ankara 1985, s. 21-26.
 137. “Din Eğitiminin Temellendirme Problemi”, Recep KILIÇ, AÜİFD, sy. 40, Ankara 1999, s. 215-222.
 138. “Din Eğitiminin Teolojik ve Eğitimsel Temellerine İlişkin Diyalektik / Hermenötik Kuramsal Bir Yaklaşım”, Abdullah ŞAHIN, İslâmiyat, c. 1, sy. 2, Ankara 1998, s. 61-73.
 139. “Din Eğitiminin Yöntem Geliştirme Arayışlarına psikolojinin Etkileri”, Yurdagül MEHMEDOĞLU-Ali Ulvi MEHMEDOĞLU, AAD, sy. 7-8. 2000-2001İstanbul, s. ?
 140. “Din Görevlilerinde Bulunması Gereken Nitelikler”, Mustafa KÖYLÜ, OMÜİFD, sy. 4, Samsun, 1990, s. 135-153.
 141. “Din Görevlilerinin Mesleki Problemleri”, Mustafa KÖYLÜ, OMÜİFD, sy. 5, Samsun, 1991, s. 181-212.
 142. “Din Görevlilerinin Problemleri ve Çözümü İle İlgili Görüş ve Teklifler”, Ramazan BUYRUKÇU, SDÜİFD, sy. 3, Isparta 1996, s. 75-114.
 143. “Din Görevlisinin Fonksiyonu”, Hamit TAŞÇI, DÖD, sy. 16, Ankara 1988, s. 17-21.
 144. “Din Kültürü ve Ahlâk Öğretimi İle İlgili Bazı Tespitler ve Teklifler”, Mustafa ÖCAL, DEAD, sy. 2, İstanbul 1995, s. 143-154.
 145. “Din Öğretimi Ahirete İman ve Önemi”, Muharrem YILDIZ, DÖD, sy. 24, Ankara 1990, s. ?.
 146. “Din Öğretimi Özgürleştiren Bir Süreç Olabilir Mi?, Mualla SELÇUK, İslâmiyat, c. 1, sy. 1, Ankara 1998, s. 73-87.
 147. “Din Öğretimi ve Eğitiminde Felsefi ve Fenomenolojik Problemler”, Hasan KÜÇÜK, DÖD, sy. 14, Ankara 1988, s. 31-34.
 148. “Din Öğretiminde Gezi Gözlem Yöntemi”, Cemal TOSUN DÖD, sy. 40, Ankara 1993, s. 23-32
 149. “Din Öğretiminde Gezi Gözlem Yöntemi”, Cemal TOSUN, DÖD, sy. 40, Ankara 1993, s. 23-32
 150. “Din Öğretiminde İlâhiyat Fakültelerinin Rolü”, Mustafa UZUNPOSTALCI, DÖD, sy. 14, Ankara 1988, s. 12-15.
 151. “Din Öğretiminde Öğretmenlerin Branşlaşması”, Mehmet Zeki AYDIN, DÖD, sy. 34, Ankara 1992, s. 17-22.
 152. “Din Öğretimini Temellendirme”, Recep KILIÇ, DAD, c. 1, sy. 3, Ankara 1999, s. 205-212.
 153. “Din Öğretiminin Kuramsal Temelleri (Zihni Gelişim Açısından Bir Deneme)”, Mualla SELÇUK, DEAD, sy. 4, İstanbul 1997, s. 145-158.
 154. “Din Öğretiminin Kuramsal Temelleri”, Mualla SELÇUK, DÖYY İstanbul 2000, s. 11-20.
 155. “Din Psikolojisi ve Din Eğitimi”, H. Ziegler JESSE, (çev. Hüseyin Yılmaz), CÜİFD, c. 7, sy. 1, Sivas 2003, s. 417-430.
 156. “Din Tedrisatı ve Dini Müesseseler Hakkında Bir Rapor”, Ahmet Hamdi AKSEKİ, (haz. Mehmet Bulut), İslâmiyat, c. 4, sy. 1, Ankara 2001, s. 131-144.
 157. “Din ve Ahlâk Eğitiminde Yeni Arayışlar ve Bakış Açıları”, İrfan BAŞKURT, İÜİFD, sy. 6, İstanbul 2002, s. 69-100.
 158. “Din, Dil, Kültür ve Eğitim”, Ömer ÇAM, DEAD, sy. 1, İstanbul 1994, s. 21-32.
 159. “Dindarlık İle İlgili Tutumlar ve Otoriteryen Kişilik İlişkisi”, İbrahim GÜRSES, GDDP”, Ankara 2002, s. 71-115.
 160. “Dindarlık Ölçme Çalışmaları” Ahmet ONAY, İAD, c. 14, sy. 3/4, Ankara 2001, s. 439-449.
 161. “Dine Doğru”, İsmail Hakkı BALTACIOĞLU, AÜİFD, sy. 6/1-4, Ankara, 1957, s. 44-59.
 162. “Dini Danışmanlığın Teorik Temelleri”, Nurullah ALTAŞ, AÜİFD, sy. 41, Ankara 2000, s. 327-350.
 163. “Dinî Hitabet Uygulamalarımız”Muallâ SELÇUK, İAD, c. 5, sy. 3, Ankara 1991, s. ?
 164. “Dini İletişimde Hedef Kitle Sorunu”, Mustafa KÖYLÜ, DED, c. 1, sy. 1, İstanbul 2003, s. 111-138.
 165. “Dinî İnanç, İbadet ve Duanın Umutsuzlukla İlişkisi Üzerine”, Nurten KİMTER, GDDP,, Ankara 2002, s. 183-208.
 166. “Dini Tebliğ ve Eğitim Açısından Kur'an'da İnsan Psikolojisi ve Özellikleri”, Mehmet ŞANVER, UÜİFD, 10, Bursa 2001, s. 137-164.
 167. “Dini Tebliğ ve Öğretimde Metodun Önemi”, Mehmet ŞANVER, UÜİFD, sy. 9, Bursa 2000, s. 431-436.
 168. “Dini ve Ahlâki Bilgi, Beceri ve Tutum Öğretiminin Etkili Yolları”, Mevlüt KAYA-Aşkın ASAN, OMÜİFD, sy. 9, Samsun, 1997, s. 179-192.
 169. “Dinler Tarihi Dersinin Okutulmasında Karşılaşılan Zorluklar ve Bunların Giderilmesinde Takip Edilecek Esaslar”, Abdurrahman KÜÇÜK, DÖD, sy. 18, Ankara 1989, s. 40-47.
 170. “Diyanet İsleri Başkanlığı ve Yaygın Din Eğitimi”, Ahmet KOÇ, DEAD, sy. 8, İstanbul 2001, s. 139-170.
 171. “Diyanet İsleri Başkanlığının Yaygın Din Eğitimindeki Yeri ve Fonksiyonu”, Fahri KAYADİBİ, DEAD, sy. 8, İstanbul 2001, s. 37-54.
 172. “DKAB Dersinin İlk ve Orta Öğretim Programlarına Girişi ve Bugünkü Müfredatı”, İlyas ÇELEBİ, DEAD, sy. 6, İstanbul 1999, s. 269-288.
 173. “DKAB Dersinin Millî Eğitiminin Genel Amaçlarına Katkıları”, Mustafa ÖNDER, AAD, sy. 17, s. 151-160.
 174. “DKAB Dersleri ve Öğretmenleri”, Mustafa ÖCAL, DÖD, sy. 20, Ankara 1989, s. 15-23.
 175. “DKAB Derslerinde Kavram Haritalarının Kullanımı”, Süleyman AKYÜREK, DED, c. 1, sy. 3, İstanbul 2003, s. 65-85.
 176. “DKAB Eğitimi-Öğretimi”, Vahdettin AKGÜN, DÖD, sy. 25, Ankara 1990, s. 26-30.
 177. “DKAB Öğretiminin Daha verimli Olmasını Etkileyen Faktörler”, Hüseyin PEKER, DÖD, sy. 16, Ankara 1988, s. 68-76.
 178. “DKAB Öğretmenleri”, Mustafa ÖCAL, DÖD, sy. 21, Ankara 1989, s. 26-45.
 179. “DKAB Öğretmenlerine Bazı Tavsiyeler”, Şükrü KEYİFLİ, DÖD, sy. 15, Ankara 1988, s. 61-64.
 180. “DKAB Özel Öğretim Yöntemleri”, Beyza BİLGİN, DÖD, sy. 30, Ankara 1991, s. ?.
 181. “Dua Öğretimi”, Cemal TOSUN, DAD, c. 2, sy. 6, Ankara 2000, s.1-22.
 182. “Dualarında Çocuk”, Yurdagül MEHMEDOĞLU, EKEV, c. 3, sy. 1, Erzurum 2001, s. 145-152.
 183. “Düşünen İnsan Yetiştirmede Din Eğitiminin Rolü”, Ahmet KOÇ, DEAD, sy. 6, İstanbul 1999, s. 73-80.
 184. “Ebu Bekir Ibnü'l- Arabî’nin Kelam ve Eğitim Görüşleri”, Mustafa USTA-Ramazan BİÇER, DEAD, sy. 7, İstanbul 2000, s. 384-402.
 185. “Ebû'l-velîd Muhammed b. Ahmed b. Rüşd’ün Eğitim Anlayışı”, Ahmet BEKAROĞLU, DEAD, sy. 2, İstanbul 1995, s. 203-226.
 186. “Eğitim Fakültelerindeki İlköğretime Yönelik DKAB Öğretiminin Yeterlilik Durumu”, Mustafa ÖNDER, DEAD, sy. 13, İstanbul 2004, s. 151-179.
 187. “Eğitim Felsefesinde "İdealizm"”, Bayraktar BAYRAKLI, MÜİFD, sy. 4, İstanbul 1986, s. 185-218.
 188. “Eğitim Felsefesine Toplumcu Bir Yaklaşım”, Suat CEBECİ, HÜİFD, sy. 2, Şanlıurfa 1996, s. 99-107.
 189. “Eğitim Kalitesine Etki Eden Faktörler ve Kaliteli Eğitiminin Üretime Katkısı”, Fahri KAYADİBİ, İÜİFD, sy. 3, İstanbul 2001, s. 71-94.
 190. “Eğitim Öğretim Metotları Açısından Kur’an’ın Getirdikleri ve Bunun Din Eğitimine Olan Etkisi”, Celal KIRCA, DÖD, sy. 20, Ankara 1989, s. 69-72.
 191. “Eğitim Öğretim Yeri Olarak Camiler”, Mehmet Akif KILAVUZ, DÖD, sy. 17, Ankara 1988, s. 115-117.
 192. “Eğitim Psikolojisi Üzerine”, H-Hans GROOTHOFF, (çev. Kerim Yavuz), EAÜİFD, sy. 6, Erzurum 1986, s. 201-209.
 193. “Eğitim Sistemimiz ve İmam Hatip Liseleri”, Halil KARLIK, DÖD, sy. 30, Ankara 1991, s. ?.
 194. “Eğitim Tarihimizde Okuma Toplantılarının Yeri ve Okunan Kitaplar”, Zehra ÖZTÜRK, DED, c. 1, sy. 4, İstanbul 2003, s. 131-155.
 195. “Eğitim Teknolojisi: Dert Mi Derman Mı?”, Enver Tahir RIZA, DEÜİFD, sy. 6, İzmir 1989, s. 345-362.
 196. “Eğitim ve Dinin Benlik Gelişimine Etkisi”, Ali KUŞAT, EÜİFD, sy. 11, Kayseri, 2001, s. 97-103.
 197. “Eğitim ve Öğretimde Karakter Eğitiminin Yeri ve Önemi”, İhsan KURT, DÖD, sy. 40, Ankara 1993, s. 61-71.
 198. “Eğitim ve Öğretimde Metodun Önemi ve DKAB Öğretiminde Metotlar”, Hüseyin PEKER; DÖD, sy. 17, Ankara 1988, s. 86-97.
 199. “Eğitim Yöntemleri Işığında Vaazda Yöntem”, Cemal TOSUN, DÖYY, İstanbul 2000, s. 69-84.
 200. “Eğitimde Amaç ve İdeal”, Niyazi YAVUZ, DÖD, sy. 5, Ankara 1985, s. 69-71.
 201. “Eğitimde Çevre Faktörü”, Suat CEBECİ, DÖD, sy. 3, Ankara 1985, s. 51-53.
 202. “Eğitimde Çocuk ve 'Öteki'nin Kimliği”, İrfan BAŞKURT, İÜİFD, sy. 5, İstanbul 2002, s. 113-142.
 203. “Eğitimde Din Duygusundan Faydalanma”, Louis GUITTARD, (çev. Muhammed Şevki Aydın), EÜİFD, sy. 9, Kayseri 1996, s. 181-198.
 204. “Eğitimde İdealizmin Stratejisi”, Suat CEBECİ, DÖD, sy. 5, Ankara 1985, s. 54-57.
 205. “Eğitimde İslâmi Hedefler”, M. M. SHARIF, (çev. Ali Özer), DEÜİFD, sy. 3, İzmir, 1986, 205-214.
 206. “Eğitimde Program Geliştirme ve Arapça Dersi Öğretim Programı Üzerine”, Mehmet Zeki AYDIN, CÜİFD, sy. 1, Sivas 1996, s. 123-142.
 207. “Eğitimde Sevgi”, Mehmet Zeki AYDIN, DÖD, sy. 29, Ankara 1991, s. 82-88.
 208. “Eğitim'e Felsefi Antropoloji Çerçevesinde Kavramsal Bir Yaklaşım”, Enver UYSAL, CÜİFD, c. 7, sy. 2, Sivas 2004, s. 81-99.
 209. “Eğitimin En Önemli Hedefi Düşünmek ve Düşünmeyi Öğretmek”, Mehmet Faruk BAYRAKTAR, DÖD, sy. 28, Ankara 1991, s. ?.
 210. “Eğitimin İmkânı ve Sınırları Üzerine”, Beyza BİLGİN, DÖD, sy. 4, Ankara 1985, s. 18-22.
 211. “Eğitimin Temellerinden Biri Olarak Din Eğitimi”, Beyza BİLGİN, DÖD, sy. 33, Ankara 1992, s. 9-14.
 212. “Eğitimli Dindarın Serbest Zaman Kuramı”, Mustafa USTA-M. Sait DOĞAN-M. AMMAN., DEAD, sy.7, İstanbul 2000, s. 35-76.
 213. “El-Attas’ın Eğitim Felsefesi ve Metodolojisinin Genel Hatları”, Yasin CEYLAN, İAD, c. 7, sy. 1, Ankara 1993-94, s. 35-72.
 214. “Emeklilik Döneminde Çalışma, Boş Zaman ve Din Eğitimi”, Mehmet Akif KILAVUZ, UÜİFD, sy. 11/1, Bursa 2002, s. 71-86.
 215. “Endonezya’da Din Eğitimi Kurumları ve Tarihi Gelişimleri”, İsmail Hakkı GÖKSOY, DAD, sy.15Ankara, 2003, s. 37-63.
 216. “Ergen Ahlâk Gelişimi ve Cinselliği”, Bonidell CLOUSE, “çev. Turgay Gündüz”, UÜİFD, sy. 9, Bursa 2000, s. 715-754.
 217. “Ergenlerde Din Duygusu ve Allah İnancının Boyutları”, Hüseyin ÖZTÜRK, DÖD, sy. 32, Ankara 1992, s. 44-55.
 218. “Ergenlerde Özdeşleşme ve Din Eğitimi, Mehmet Akif KILAVUZ, GDDP, Ankara 2002, s. 209-254.
 219. “Ergenlerin Dini Gelişimde Sevgi ve Korku Motifinin Etkinliği”, Ahmet ALBAYRAK, GDDP, Ankara 2002, s. 307-336.
 220. “Ergenlerin Sosyal İlişki ve İlgilerine Din Eğitiminin Etkisi”, Hayati HÖKELEKLİ, UÜİFD, sy. 2, Bursa 1987, s. 42-58.
 221. “Ergenlik Çağı Davranışlarında Din Eğitiminin Etkisi”, Hayati HÖKELEKLI, UÜİFD, sy. 1, Bursa 1986, s. 35-52.
 222. “Ergenlik Döneminde Dini Şüphe ve Tereddütler”, Abdülkerim BAHADIR, GDDP, Ankara 2002, s. 255-306.
 223. “Erkam'ın Evi II”, Mustafa Asım KÖKSAL, DİD, c. 21, sy. 1, Ankara 1985, s. 27-29.
 224. “Erkam'ın Evi”, Mustafa Asım KÖKSAL, DİD, c. 20, sy. 3, Ankara 1984, s. 3-8.
 225. “Erken Çocuklukta Din ve Ahlâk Gelişimi”, Yurdagül MEHMEDOĞLU, EÇGEYY, İstanbul 2003, s. 346-357.
 226. “Farabi'nin Eğitim Felsefesinde "Adalet" Kavramı”, Bayraktar BAYRAKLI, MÜİFD, sy. 5-6, İstanbul 1988, s. 231-240.
 227. “Fatih Sultan Mehmet Döneminde Eğitim ve Bilim, Fahri KAYADİBİ, İÜİFD, sy. 8, İstanbul 2003, s. 1-18.
 228. “Federal Almanya’daki Türk Çocuklarının Eğitim Problemleri, Mustafa TAVUKÇUOĞLU, SÜİFD, sy. 2, Konya, 1986, s. 389-402.
 229. “Federal Almanya'da İslâm Din Eğitimi” Nevzat Yaşar AŞIKOĞLU, İAD, c. 4, sy. 2, Ankara 1990, s. 118-124.
 230. “Federal Almanya'daki Türk Çocuklarının Okul Öncesi ve Temel Eğitim Problemleri Üzerine”, Nevzat Yaşar AŞIKOĞLU, AÜİFD, sy. 35, Ankara 1993, s. 321-354.
 231. “Felsefe ve Sosyal Bilimler Öğretimi ve Tayini Üzerine Birtakım Düşünceler”, M. Rami AYAS, AÜİFD, sy. 28, Ankara 1986, s. 73-77.
 232. “Fethinden 1959 Yılına Kadarki Dönemde Kıbrıs’ta Vakıf-Eğitim İlişkisine Genel Bir Bakış”, Talip ATALAY, DÜİFD, sy. 2, Diyarbakır, 2000, s. 273-301.
 233. “Folklor Kültürümüzün Mahsullerinden Olan Darbı Meseller ve Din eğitimi ve Öğretimindeki Rolleri”, Hüseyin VAROL, DÖD, sy. 15, Ankara 1988, s. 65-69.
 234. “Gazâlî'nin Şahsiyet Terbiyesi, Eğitim ve Din Eğitimi” Hasan Mahmut ÇAMDİBİ, İAD, c. 13, sy. 3/4, Ankara 2000, s445-447.
 235. “Gelişim ve Din Psikoloji Açısından Ergenlik Dönemi”, Mustafa KOÇ, EKEV, sy. 15, Erzurum 2003, s. 113-132.
 236. “Gençlerde Dini Gelişim”, Louis GUITTARD, (çev. Ömer Özyılmaz), UÜİFD, sy. 2, Bursa 1987, s. 229-232.
 237. “Gençlerin Gözü İle Ailede Kuşaklar Arası İletişim”, Beyza BİLGİN, DÖD, sy. 28, Ankara 1991, s. ?.
 238. “Gençlik Döneminde Kimlik ve Din”, Mustafa Naci KULA, GDDP,, Ankara 2002, s. 31-70.
 239. “Gençlik ve Din”, Hayati HÖKELEKLI, GDDP, Ankara 2002, s. 11-29.
 240. “Gençlik ve Şahsiyet”, Hayrani ALTINTAŞ, DÖD, sy. 3, Ankara 1985, s. 71-75.
 241. “Genel Öğrenmeden Dini Öğrenmeye Yaklaşımlar”, Kerim YAVUZ, AÜİFD, Özel Sayı (Cumhuriyet’in 75. Yıldönümüne Armağan), Ankara 1999, s. 55-64.
 242. “Günümüzde Din İhtiyacı ve Din Eğitimi”, Osman CİLACI, SÜİFD, sy. 3, Konya 1990, s. 191-212.
 243. “Günümüzde Dini Yayımcılığın Bazı Problemleri ve Çözüm Yolları Hakkında Düşünceler”, Ahmet GÜRTAŞ, DEAD, sy. 6, İstanbul 1999, s. 139-144.
 244. “Hasta-Hekim İlişkileri Açısından Din Öğretiminin Önemi”, Mehmet Akif KILAVUZ, UÜİFD, sy. 11/2, Bursa 2002, s. 73-86.
 245. “Hastanelerde Dini Danışmanlık Hizmetleri (Türkiye Uygulamaları Üzerine Deneysel Bir Araştırma)”, Nurullah ALTAŞ, AÜİFD, sy. 39, Ankara, 1999, s. 599-660.
 246. “Hatib Bağdadi’nin "Muhtasaru Nasihati Ehli'l-Hadis" Risalesi ve İlâhiyat Fakültelerinde Hadis Öğretimi”, İsmail Lütfi ÇAKAN, MÜİFD, sy.3, İstanbul 1985, s. 205-223.
 247. “Hazırlık Sınıfındaki Devamsızlıkların Sebepleri ve Arapça Öğretiminin verimliliği Üzerine Bir Araştırma”, Şükrü KEYİFLİ, HÜİFD, sy. 2, Şanlıurfa 1996, s. 325-357.
 248. “Hıristiyan Din Dersi Kitaplarında İslâm'ın Tanıtımı, Avusturya Örneği”, Mustafa TAVUKÇUOĞLU, SÜİFD, sy. 12, Konya 2001, s. 17-32.
 249. “Hitabet ve Mesleki Uygulama İle İlgili Bazı Meseleler”, Selahattin PARLADIR, DÖD, sy. 30, Ankara 1991, s. ?.
 250. “Hoca Ahmet Yesevi: Hayatı, Eserleri ve Toplumu Eğitme Metodu”, Cemal TOSUN, DAD, c. 2, sy.6, Ankara 2000, s.119-131.
 251. “Hokka ve Kalem”, Amiran Kurtkan BİLGİSEVEN, DEAD, sy. 7, İstanbul 2000, s. 3-28.
 252. “Hollanda Yüksek İslâm Okulu”, Beyza BİLGİN, AÜİFD, sy.37, Ankara 1997, s. 59-66.
 253. “Hulefa-i Raşidin Dönemi Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine Genel Bir Bakış I (Eğitim Öğretim Yapılan İlim Dalları ve İlim Merkezleri)”, M. Bahauddin VAROL, SÜİFD, sy. 10, Konya 2000, s. 479-504.
 254. “Hulefa-i Raşidin Dönemi Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine Genel Bir Bakış II (Eğitim Öğretim Kurumları ve Metotları)”, M. Bahauddin VAROL, SÜİFD, sy. 11, Konya 2001, s. 157-176.
 255. “Hz. Peygamber Devrindeki Eğitim Anlayışı ve İsleyişi”, Selahattin PARLADIR, DEÜİFD, sy. 1, İzmir 1983, s. 259-283.
 256. “Hz. Peygamber’in Getirdiği İnsan Tipi”, Hayrani ALTINTAŞ, DÖD, sy. 32, Ankara 1992, s. 24-29.
 257. “Hz. Peygamber’in İlme verdiği Önem ve İmam Hatip Liseleri”, Halil HAYIT, DÖD, sy. 37, Ankara 1992, s. 8-23.
 258. “Hz. Peygamberin Beden Dili”, Mustafa KARATAŞ, İÜİFD, sy. 8, İstanbul 2003, s. 49-71.
 259. “Hz. Peygamberin Çocuk Eğitiminde Öne Çıkardığı Hususlar”, İsmail SAĞLAM, UÜİFD, sy. 11/2, Bursa 2002, s. 167-190.
 260. “Hz. Peygamberin Mekke Dönemi Yaygın Din Eğitimi Çalışmaları”, İlhan YILDIZ, YÜİFD, sy. 2, Van 1998, s. 301-335.
 261. “II. Meşrutiyet Dönemi Din Eğitiminin Genel Manzarası”, Muhammet Şevki AYDIN, EÜİFD, sy. 6, Sivas 1989, s. 289-304.
 262. “II. Meşrutiyet Dönemi Eğitim Hareketlerinde Din Eğitim Öğretimi”, Recai DOĞAN, AÜİFD, sy. 38, Ankara 1998, s. 361-446.
 263. “II. Meşrutiyet Döneminde Osmanlılarda Medreselerin Islahı Çalışmaları” Zeki Salih ZENGİN, DİD, c. 34, sy. 2, Ankara 1998, s. 43-52.
 264. “II. Meşrutiyetten Cumhuriyete Din Görevlisi Yetiştiren Kurumlar Üzerine”, Nesimi YAZICI, DÖD, sy. 36, Ankara 1992, s. 29-39.
 265. “İbadetler ve Ruh Sağlığı”, Akif HAYTA, GDDP, Ankara 2002, s. 117-152.
 266. “İbn Bace'nin Ahlâk ve Siyaset Düşüncesi”, Burhan KÖROĞLU, Divan, sy. 1, İstanbul 1996, s. 45-65.
 267. “İbn Cemaa'nın Eğitimle İlgili Görüşlerine Pedagojik Yaklaşımlar”, Ramazan BUYRUKÇU, EAÜİFD, sy. 13, Erzurum 1997, s. 247-267.
 268. “İbn Cemaa'ya Göre Öğretmenin Görev ve Nitelikleri”, Muhammet Şevki AYDIN, EÜİFD, sy. 4, Sivas 1987, s. 213-228.
 269. “İbn Haldun’un Eğitim Anlayışı”, Mustafa KÖYLÜ, DÖD, sy. 22, Ankara 1990, s. 59-63.
 270. “İbn Miskeveyh'e Göre Çocuk Eğitimi”, Seyfi KENAN, DÖD, sy. 40, Ankara 1993, s. 51-59.
 271. “İbn Sahnun'un (öl, h.240/m.854) Adabü'l-Muallimi Üzerine Bir Çalisma”, Mustafa TAVUKÇUOĞLU, SÜİFD, sy. 7, Konya 1998, s. 267-288.
 272. “İbn Tufeyl'in Eğitim Felsefesi II”, Necmettin TOZLU, DÖD, sy. 39, Ankara 1993, s. 11-19.
 273. “İbn Tufeyl'in Eğitim Felsefesi III”, Necmettin TOZLU, DÖD, sy. 41-42, Ankara 1993, s. 30-37.
 274. “İbn Tufeyl'in Eğitim Felsefesi IV”, Necmettin TOZLU, DÖD, sy. 40, Ankara 1993, s. 5-15.
 275. “İbn Tufeyl'in Eğitim Felsefesi”, Necmettin TOZLU, DÖD, sy. 38, Ankara 1993, s. 11-18.
 276. “İkbal ve Dewey'in Öğretmenle İlgili Bazı Görüşleri”, M. Muhammed TUFAIL, (çev. Ali Özer), DEÜİFD, sy. 6, İzmir, 1989, s. ?
 277. “İkbal’in Eğitim Fikirleri”, Hafız Abadullah FARUKÎ, (çev. Ahmet Koç), İDD, İstanbul 2004, s. 227-245.
 278. “İkinci Dünya Savaşı Sonrasında İngiltere Okullarında Din Eğitimi”, Recep KAYMAKCAN, DEAD, sy. 3, İstanbul 1996, s. 225-240.
 279. “İlâhiyat Fakülteleri ve İmam-Hatip Liselerinde İslâm Tarihi Öğretimi”, Nesimi YAZICI, DÖD, sy. 19, Ankara 1989, s. 108-115.
 280. “İlâhiyat Fakültelerinde Vaizlik Eğitimi”, Cemal TOSUN, AÜİFD, sy. 36, Ankara 1994, s. 179-222.
 281. “İlâhiyat Fakültelerinde Yürütülen Arapça Öğretimine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Isparta İlâhiyat Fakültesi Örneği”, Hasan SOYUPEK, SDÜİFD, sy. 10, Isparta 2003, s. 77-96.
 282. “İlâhiyat Fakültelerinin Tarihçesi”, Mustafa ÖCAL, UÜİFD, sy. 1, Bursa 1986, s. 111-124.
 283. “İlâhiyat Fakültesi Öğrencilerinin Diğer Tercih Sıralamaları Üzerine Psikolojik Bir Araştırma: Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Örneği”, Asım YAPICI-Z. Salih ZENGİN, DED, c. 1, sy. 4, İstanbul 2003, s. 173-206.
 284. “İlâhiyat Fakültesi Öğrencilerinin Din Anlayışı Ölçeği Üzerine Bir Pilot Araştırma”, Niyazi AKYÜZ, AÜİFD, sy. 43/1, Ankara 2002, s. 123-134.
 285. “İlâhiyat Fakültesi Öğrencilerinin Dindarlık ve Ölüm Kaygıları Üzerine”, Murat YILDIZ, AAD, sy. 14, s. ?
 286. “İlâhiyat Fakültesi Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim Beklentileri (Darende İlâhiyat Fakültesi Örneği)”, Şuayip ÖZDEMİR, AAD, sy. 15, İstanbul 2003, s. 85-106.
 287. “İlâhiyat Fakültesi Öğrencilerinin Problem Olarak Değerlendirdikleri Konular”, Erdoğan FIRAT, DEÜİFD, sy. 3, İzmir, 1989, s. 17-88.
 288. “İlâhiyat Fakültesi Öğrencilerinin Problemleri (Samsun OMÜ İlâhiyat Fakültesi Örneği)”, Mevlüt KAYA, DEAD, sy. 8, İstanbul 2001, s. 55-76.
 289. “İlâhiyat Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin İlâhiyat Fakültesine Bakışı ve Beklentileri (Atatürk Üniversitesi Örneği)”, Bozkurt KOÇ, Tabula Rasa, sy.3, Isparta 2001, s. 121-137.
 290. “İlâhiyat Fakültesi, Halis Ayhan, DEAD, sy. 6, İstanbul 1999, s. 255-268.
 291. “İlâhiyat Fakültesinde Okuyan Kız Öğrencilerin Laiklik Konusundaki Düşünceleri (S.D.Ü. İlâhiyat Fakültesi Örneği)”, Zehra ÇANCI, Tabula Rasa, sy. 6, Isparta 2002, s. 73-82.
 292. “İlâhiyat Önlisans Programı”, Mehmet Sait YAZICIOĞLU, AÜİFD, sy. 42, Ankara 2001, s. 1-10.
 293. “İlgi Çekme Motivasyonu”, Amal Ali MAHKZOUMI, DEÜİFD, sy. 8, İzmir 1994, s. 375-392.
 294. “İlk Dönem Osmanlı İlim ve Kültür Hayatında İhvanu's-Safa ve Abdurrahman Bistami”, İhsan FAZLIOĞLU, Divan, sy. 2, İstanbul 1996, s. 229-240.
 295. “İlk Heyet-i İlmiye Çalışmaları, Alınan Kararlar ve Dini Tedrisat”, Abdurrahman GÜZEL, EÜİFD, sy. 4, Kayseri 1987, s. 337-356.
 296. “İlköğretim de Din Eğitimi ve Program Geliştirme Üzerine Bazı Düşünceler”, Mustafa TAVUKÇUOĞLU, SÜİFD, sy. 3, Konya 1990, 425-439.
 297. “İlköğretim DKAB Öğretmenleri Yeterlik Ölçeği Üzerine Bir Ön Araştırma”, Recai DOĞAN-Nurullah ALTAŞ, AÜİFD, sy. 43/1, Ankara 2002, s. 109-122.
 298. “İlköğretim İkinci Kademesi DKAB Ders Programındaki Amaç ve Konuların Program Geliştirme Açısından Değerlendirilmesi”, Mehmet Zeki AYDIN, İAD, c. 13, sy. 1, Ankara 2000, s. 5-26
 299. “İlköğretim İkinci Kademesinde Okutulan DKAB”, Halit EV, DEÜİFD, sy. 10, İzmir, 1998, s. 93-117.
 300. “İlköğretim Okullarında 'DKAB' Dersleri Hakkında Bir Değerlendirme”, Hamit ER, DEAD, sy. 9, İstanbul 2002, s. 255-266.
 301. “İlköğretim ve Orta Öğretim Öğrencilerinin DKAB Dersine Karşı Tutumları”, Mevlüt KAYA, OMÜİFD, sy. 12-13, Samsun, 2001, 159-170.
 302. “İlköğretimde Din Dili ve Sembolik Anlatım”, Mualla SELÇUK, DÖD, sy. 30, Ankara 1991, s. ?.
 303. “İmam Gazali ve J. J. Rousseau Arasında Eğitim Hakkında Bir Karşılaştırma”, Mahmut KASIM, (çev. Selahattin Parladır), İAD, c. 2, sy. 6, Ankara 1988, s. 47-53.
 304. “İmam-Hatip Liseleri 40 Yaşında”, ?, DÖD, sy. 30, Ankara 1991, s. ?.
 305. “İmam-Hatip Liseleri Arapça Öğretim Programı İle Buna Göre Yazılmış ve Bakanlıkça Bastırılmış Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi ve Bazı Öneriler”, Necmettin YURTSEVEN, İslâmiyat, c. 7, sy. 2, Ankara 2004, s. 143-154.
 306. “İmam-Hatip Liseleri Arapça Öğretimi Programı ve Ders Kitaplarıyla İlgili Bir Eleştiri Yazısı Üzerine” Mehmet Zeki AYDIN, İslâmiyat, c. 7, sy. 4, Ankara 2004, s. 227-242.
 307. “İmam-Hatip Liseleri ve Ehliyetli Din Görevlisi Yetiştirme İşi”, Ali ÖZEK, DÖD, sy. 30, Ankara 1991, s. ?.
 308. “İmam-Hatip Liseleri ve Ehliyetli Din İşleri Görevlisi yetiştirme İşi”, Ali ÖZEK, DÖD, sy. 21, Ankara 1989, s. 22-25.
 309. “İmam-Hatip Liselerinde Akaid ve Kelam Öğretimi”, Cihad TUNÇ, DÖD, sy. 30, Ankara 1991, s. ?.
 310. “İmam-Hatip Liselerinde Fıkıh Öğretimi”, Hayrettin KARAMAN, DÖD, sy. 16, Ankara 1988, s. 60-64.
 311. “İmam-Hatip Liselerinde Okutulan Fıkıh Dersinin Değerlendirilmesi”, Şuayip ÖZDEMİR, MİÜİFD, sy. 1, Malatya 1995, s. 43-56.
 312. “İmam-Hatip Liselerinde Yeni Haftalık Ders Çizelgeleri Üzerine”, Suat CEBECİ, DÖD, sy. 14, Ankara 1988, s. 22-25.
 313. “İmam-Hatip Liselerinden Mezun Olanların Yönelişleri ve Sebepleri”, Suat CEBECİ, DÖD, sy. 32, Ankara 1992, s. 32.
 314. “İmam-Hatip Liselerinin Dünü ve Bugünü” Halil HAYIT, DÖD, sy. 31, Ankara 1992, s. ?.
 315. “İmam-Hatip Liselerinin Öğrenci Yapısı ve Bunun Sosyal Gelişme Açısından Değerlendirilmesi”, Suat CEBECİ, HÜİFD, sy. 1, Şanlıurfa 1995, s. 111-120.
 316. “İmam-Hatip Lisesi Öğrencilerinin Dini Tutum ve Davr

  5240
  0
  0
  Yorum Yaz